М. С. Парфенов и Николай Иванов в "Мире Фантастики"